Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je naše společnost zavázána chránit vaše osobní údaje a informovat vás o právech, která máte. Tento dokument slouží jako oficiální prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Masáže Hranice Salóny. V následujících odstavcích vám poskytneme podrobné a rozsáhlé informace o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Vysvětlíme vám, jaké informace shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak dlouho je uchováváme a jaké máte možnosti ohledně vašich údajů. Dále vám poskytneme informace o tom, jak můžete uplatnit svá práva, včetně práva na přístup k vašim údajům, práva na opravu, práva na výmaz a práva vznést námitku proti zpracování údajů. Uvedeme, jaká opatření přijímáme k zajištění bezpečnosti vašich údajů a jak se můžete obrátit nás s žádostí nebo dotazem.

Sběr a použití osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku Masáže Hranice Salóny, můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou váš IP adresa, informace o prohlížeči, a další technické údaje, které nám pomáhají vylepšit vaše uživatelské prostředí. Kromě toho, pokud se rozhodnete využívat naše služby, budeme požadovat dodatečné osobní údaje, jako je vaše jméno, kontaktní informace a preference ohledně masážních služeb. Tyto informace používáme k poskytování a zlepšování našich služeb, k odpovídání na vaše dotazy a k zasílání informací, které by vás mohly zajímat. Vysvětlujeme vám, že všechny osobní údaje jsou shromažďovány s vaším výslovným souhlasem a jsou zpracovány výhradně pro stanovené účely, pro které byly poskytnuty. Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje jsou chráněny přísnými bezpečnostními protokoly a nejsou poskytovány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Práva subjetků údajů

Jako subjekt údajů máte podle GDPR několik práv. Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, které uchováváme, a máte právo tato údaje zkontrolovat. Můžete požadovat opravu údajů, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo zastaralé. Dále máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování již neexistuje zákonný důvod. Můžete se také kdykoliv odhlásit z našich marketingových komunikací a žádat o omezení zpracování vašich údajů. V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s právními předpisy, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Náš závazek k ochraně vašich osobních údajů je neustálý a bereme vaše práva velmi vážně. Jsme připraveni vám ve všech těchto záležitostech pomoci a poradit, jak nejlépe uplatnit vaše práva.

Kontaktní informace zodpovědné osoby

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na majitele naší webové stránky, pana Václava Horáka. Jeho kontaktní informace jsou: Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, e-mail: [email protected]. Pan Horák je zodpovědný za zajištění ochrany vašich osobních údajů a je k dispozici pro zodpovězení všech vašich otázek a obav ohledně zpracování vašich dat.

Napsat komentář