Zásady ochrany osobních údajů

Úvodní ustanovení

V souladu s naším závazkem chránit soukromí našich klientů a návštěvníků webové stránky masaze-hranice.cz přistupujeme k ochraně osobních údajů s nejvyšší povinností důvěrnosti a bezpečnosti. Tento dokument, nazvaný 'Zásady ochrany osobních údajů', stanovuje, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které o vás můžeme získat prostřednictvím vašich interakcí s naší webovou stránkou. Jako správce Vašich osobních údajů se zavazujeme zacházet s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady (GDPR).

Zpracovávané osobní údaje

Sběr a zpracování osobních údajů je nezbytný pro splnění smluvních závazků, poskytování služeb a komunikaci s klienty. Osobní údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na, jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail a případné další informace, které jste nám poskytli prostřednictvím webových formulářů, e-mailem nebo při osobní komunikaci. Veškeré osobní údaje jsou shromažďovány s Vaším souhlasem a jsou zpracovávány pouze pro stanovené a legitimní účely, kterými mohou být zpracování objednávek služeb, účetní a daňové účely, marketingové kampaně a zlepšování kvality našich služeb.

Bezpečnost a ochrana údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a z toho důvodu přistupujeme k jejich ochraně s maximální péčí. Aplikujeme technické a organizační opatření, aby byla zajištěna ochrana Vašich údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo jakoukoliv formou nelegálního zpracování. Veškerá data jsou uchovávána na bezpečných serverech a jsou přístupná pouze oprávněným osobám, které se zavázaly k dodržování přísných standardů ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup k Vašim osobním údajům, práva na opravu nebo výmaz Vašich údajů, práva vznést námitku proti zpracování nebo práva na přenositelnost údajů. Můžete uplatňovat svá práva kontaktováním správce osobních údajů na e-mail [email protected]. Zavazujeme se reagovat na Vaše požadavky bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od jejich obdržení.

Kontaktní údaje správce

V případě otázek nebo obav souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce údajů, jenž je pro tyto účely určen. Správcem je Václav Horák, s kontaktní adresou Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika a e-mailovou adresou [email protected].

Napsat komentář